Tjänster

Varmt välkomna till oss för rådgivning samt hjälp med bland annat nedanstående familjerättsliga ärenden.

I olika situationer och skeden i livet får juridiken särskild betydelse. Vi hjälper dig att reda ut lagar och regler samt skriver rätt avtal för dig och din livssituation.

Genom ett juridiskt dokument kan du ge uttryck för din vilja och i förväg klargöra vad som ska ske när en viss situation uppstår, vilket skapar trygghet för dig och förebygger eventuella framtida konflikter och tvister.

Testamente

Äktenskapsförord

Gåvobrev

Framtidsfullmakt

Bouppteckning

Arvskifte