Tjänster

Gåvobrev

Funderar du på att ge någon en gåva? Behöver du upprätta ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en handling som visar att en gåva har givits. I ett gåvobrev kan även villkor och önskemål för gåvan anges, såsom att gåvan är mottagarens enskilda egendom och /eller att gåvan utgör förskott på arv. Vid gåva av fast egendom är gåvobrev ett krav och gåvobrevet ligger till grund för lagfartsansökan hos Lantmäteriet. Ett skriftligt gåvobrev är också att rekommendera vid gåvor makar emellan och bör då även registreras hos Skatteverket.  

Välkommen att kontakta oss för rådgivning. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev, anpassat efter dina behov och önskemål.