Tjänster

Testamente

Har du funderingar kring vad som kommer att ske med dina tillgångar efter din bortgång?

Genom ett testamente kan du, så långt det är möjligt, bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Testamentet ger dig möjlighet att ändra arvsordningen, skydda efterlevande make/sambo eller annan viktig person i din närhet. Du kan i testamentet även ange villkor och önskemål för arvet.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att upprätta ett juridiskt korrekt testamente, anpassat efter dina önskemål och din livssituation. Vi erbjuder även trygg förvaring av ditt testamente.