Vid dödsfall

När en person avlider uppstår såväl juridiska som praktiska frågor att hantera. Den avlidnes tillgångar, skulder och avtalsförbindelser ska förvaltas, en bouppteckning ska upprättas och arvet ska slutligen skiftas.

Om du önskar, kan vi hjälpa dig igenom, hela eller delar, av processen, med allt från att betala räkningar och försälja tillgångar till att upprätta bouppteckning och genomföra arvskifte. Vi förklarar de lagar och regler som kan vara relevanta för ert fall.

När vi tar oss an ett uppdrag är vi opartiska, vilket innebär att vi inte tar parti eller agerar ombud för någon av dödsbodelägarna vid oenighet dem emellan.

Bouppteckning

Arvskifte

Förvaltning av Dödsbo