Tjänster

Framtidsfullmakt

Har du funderat på vem du vill ska hjälpa dig med dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du drabbas av långvarig ohälsa?

Genom en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska få rätt att representera dig och i vilka avseenden, om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga. Framtidsfullmakten är därmed ett alternativ till god man och förvaltare.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att upprätta en juridiskt korrekt framtidsfullmakt, anpassad efter dina behov och önskemål.