Tjänster

Äktenskapsförord

Har ni tänkt på hur era tillgångar kommer att fördelas emellan er vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall? Kan det vara så att ni är i behov av ett äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord har ni, redan inför ert giftermål eller under bestående äktenskap, möjlighet att påverka en eventuell framtida bodelning. En bodelning sker vid skilsmässa eller om någon av er avlider. Ni kan även välja att bodela under bestående äktenskap. Vid en bodelning delas, om inget annat föreskrivits, all er egendom upp mellan er, såväl företag, släktarv, fastigheter som privata pensionsförsäkringar. I ett äktenskapsförord kan ni välja vilka tillgångar som ska ingå och vilka som ska undantas från bodelning mellan er.

Välkommen att kontakta oss för rådgivning. Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi er att upprätta ett juridiskt korrekt äktenskapsförord utifrån era önskemål och er livssituation. Vi hjälper er även att registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket.