Vid dödsfall

Arvskifte

Arvskiftet utförs efter att bouppteckningen har blivit registrerad hos Skatteverket.

Vid ett arvskifte avvecklas dödsboet och arvet fördelas mellan dödsbodelägarna. Fördelningen av arvet bestäms i första hand utifrån den legala arvsordningen, men kan också påverkas av ett testamente och andra omständigheter i dödsboet. Till grund för arvskiftet upprättas ett skriftligt avtal som godkänns av samtliga dödsbodelägare. I arvskifteshandlingen bör aktuella tillgångar och skulder framgå samt information om eventuell bodelning, mellan den avlidne och efterlevande maka/sambo. Även andra omständigheter som kan påverka fördelningen av arvet, såsom gåvor och förskott på arv ska antecknas. Det ska också framgå hur stor andel var och en av dödsbodelägarna ska ta i arv och vem som ska tilldelas vad av tillgångarna.

Om det finns endast en dödsbodelägare krävs ingen skriftlig arvskifteshandling. I sådant fall är en registrerad bouppteckning tillräcklig för att föra över dödsboets tillgångar till dödsbodelägaren.

Det kan finnas mycket att tänka på när ett arvskifte ska utföras, såsom försäljning av egendom, beräkning av skatt och hantering av framtida deklaration. Med vår kunskap och erfarenhet av arvskiften kan vi hjälpa er att upprätta en juridiskt bindande arvskifteshandling. Vi sköter även de kontakter med banker, mäklare, Lantmäteriet, Skatteverket samt andra myndigheter och organisationer som krävs, för att genomföra arvskiftet. Välkomna att kontakta oss.